Kategoria: sesja

Kategoria „sesja” odnosi się do określonego przedziału czasu, podczas którego odbywa się określona czynność, np. sesja fotograficzna, sesja szkoleniowa, sesja terapeutyczna, czy sesja w ramach pracy nad projektem. Często sesje są zaplanowane i mają określony cel, a ich przebieg może być prowadzony przez jednego lub więcej moderatorów. W zależności od kontekstu, sesje mogą trwać od kilku minut do kilku godzin, a nawet wiele dni, i często są podzielone na określone etapy lub części. Kluczowym elementem sesji jest zazwyczaj koncentracja na określonym zadaniu, działaniu lub procesie, co przyczynia się do efektywnego osiągnięcia celu przewidzianego przez daną sesję.